+420 776 200 443 info@vyskove-kaceni.com

Zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („ Zásady “) představují základní principy, které společnost Ondřej Liebl se sídlem Podlesí 606, Valašské Meziříčí, držitelem českého identifikačního čísla 012 56 581 („ Společnost “) je vázána shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Tato politika je v souladu s těmito obecnými předpisy:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (Obecná ochrana údajů) Nařízení) (dále jen „ GDPR “); a
  2. Zákon č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti ao změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o některých službách informační společnosti “).

OSOBNÍ ROZSAH

Tato politika se vztahuje na všechny osoby navštěvující webovou stránku společnosti www.vyskove-kaceni.com  (dále jen „ webová stránka “), bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou ve smluvním vztahu se společností. (dále jen „ subjekty údajů “).

Používáním webové stránky společnosti potvrzujete tuto politiku a výslovně udělujete souhlas s její aplikací.

Osobní údaje znamenají v souladu s GDPR veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (nikoli právnické osoby). V zásadě se jedná o jakékoli informace, které – ať už samostatně nebo společně s jinými informacemi – mohou sloužit k identifikaci určité fyzické osoby (dále jen „ osobní údaje “).

 

JAKÉ SE SBÍRAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpracovává následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení;
  2. Emailová adresa;
  3. Telefonní číslo.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem zasílání zpravodajů s informacemi svým klientům.

Kromě výše uvedeného je společnost oprávněna zasílat obchodní komunikaci subjektům údajů v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti, tj. Pokud společnost získá podrobnosti o elektronickém kontaktu subjektu údajů pro elektronickou poštu v souvislosti s poskytováním služeb. .

OBDOBÍ RETENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro poskytování služeb, minimálně 5 let po posledním poskytnutí těchto služeb konkrétnímu subjektu údajů, pokud obecně závazná právní úprava nevyžaduje delší dobu.